ZŠ Horšovský Týn - třída III.B
Vlasta Malá

domácí úkoly
|<  <<  2/3    >>  >|
12.11.2020
Prvouka13.11. Prvouka - str. 12/2,3. Dvě malá oddechová cvičení - procvičíme si trochu malování. Nic těžkého.
12.11.2020
Český jazyk13.11. ŽA - str. 45. Zkuste si s dětmi zahrát hru. Jsme na konci ŽA - děti by měly zvládat čtení slabik. Stranu 47 můžete rozstříhat a zahrát si pexeso. Jak už jsem vás informovala, čeká nás týden opakování. V příloze máte pracovní list. Jsou to lehké úkoly, děti zkusí pracovat samostatně. Rodiče přečtou jen zadání. Písanka - str. 26 - psaní slov. Děti si nejdříve slovo přečtou, pak ho rozloží na jednotlivé hlásky /písmena/ a potom píšou. Potichu si říkají jaké písmeno píší. Pozor na slovo solí - napojení -ol. l nezačíná dole na lince, ale napojujeme ho z kličky písmene o. Připomeneme, aby si děti každé napsané slovo po sobě přečetly - zkontrolovaly. Co nestihnete, dokončete o víkendu.
Matematika13.11. M -str. 41 - dokončit celou stránku. 41/1 - jeden sloupeček přepsat do čtverečkovaného sešitu. Budeme nacvičovat psaní sloupečků. Přes víkend - Hravý početník - dokončit str.2. Kdo nestačil nuly ve fialové písance, dopíše.
11.11.2020
Český jazyk12.11. ŽA - str. 43 - dokončíme mřížky, 44 - čteme slabiky, spojujeme do slov. Písanka - str. 25. Kdo chce, procvičuje v modré cvičné písance - hlavně psaní slov.
Matematika12.11. M - str. 40. Hravý početník - str. 1 - dokončíme. O víkendu procvičíme nuly ve fialové písance.
9.11.2020
Český jazyk10.11. ŽA - str. 42, čteme, skládáme slova ze slabik. Opakujeme a procvičujeme slabiky i z jiných stránek ŽA. Písanka - str. 22, 23. Zdůrazníme rozdíl mezi malým a velkým písmenem, psaní slov. Při psaní slov si říkáme jednotlivá písmena, jak jdou za sebou. Pozor! jména píšeme s velkým písmenem. Ola - napíšeme velké O, písmeno l napojíme dole na řádce. Míla, Ala píšeme jedním tahem. Pošlete mi, prosím, první pokusy psaní perem. Nemůžu se dočkat.
Matematika10.11. M - str. 38/1-6. Hravý početník - str. 1 - druhý sloupeček. Začínáme se slovními úlohami - nejdříve slovní úlohu řekneme, potom znázorníme, napíšeme příklad a nakonec odpověď celou větou.
9.11.2020
Český jazykŽA - str. 41, pracujeme podle úkolů, ze slabik můžeme zkusit skládat slova a číst je. Písanka - str.20, 21. Zdůrazníme rozdíl mezi malým a velkým M, velikost a velké M píšeme na začátku jmen - četli jsme jména v ŽA. Velké psací m píšeme jedním tahem. Doma stále opakujte psací písmena, aby si je děti zapamatovaly.
MatematikaM - 37/1,2. Hravý početník - str. 1 - jeden sloupeček, str. 2 - jeden sloupeček. To bude snadné, jenom opakujeme.
6.11.2020
Český jazykŽA - str. 39, 40. Na str. 39 zkusíme ze slabik skládat slova. Str. 40 - čtení slov zopakujeme a dokončíme celou stránku. Včera to dětem šlo úplně nádherně. Písanka - str. 17, 18. Nezapomeňte dětem zdůraznit, špička u malého psacího p přesahuje pomocnou linku. Na str. 17 poslední dva volné řádky využijeme k opravě. DÚ na sobotu a neděli: písanka str. 19 - jen ta spodní část.
MatematikaM - str. 36. Tady si zopakujeme probrané učivo. Kdo ještě nedopsal číslice 1,2,3,4,5 ve fialové písance, dokončí. Kdo má chuť, procvičuje příklady do čtverečkovaného sešitu.
PrvoukaPrv - str.11/2, vybarvit podle zadání.
4.11.2020
Český jazyk5.11. ŽA - str. 38, 39. Připomeňte dětem, aby si při čtení dělaly obloučky. Na str. 39 si děti slabiku přečtou a vyhledají stejnou slabiku v zásobníku. Zkoušíme dávat slabiky dohromady a číst jednoduchá slova. Písanka - str. 15, 16. Na straně 15 jsou slabiky s písmenem s. A tady pozor! Slabiky se s nepíšeme jedním tahem, ale napíšeme psací s, nevracíme se, ale tužku přiložíme dolů na linku. Dáme pozor na slabiky so, sa. K nácviku využívejte mazací tabulku, cvičnou písanku. Podle prací, které mi posíláte, vidím, že psaní dětem jde. Zítra zkusíme s dětmi diktát písmen. Při psaní připomínáme dětem, aby na tužku netlačily. Brzy budou psát perem. Procvičujeme mřížky, ne z učebnice - ty už děti umí.
Matematika5.11. M - str.35. Naučíme se rozdělovat čísla. V matematice ve cvičení 1 děti dokreslují a postupně zapisují. V následujících dnech se k rozdělování vracejte. Procvičujte ústně, na počítadle, zapisujte do sešitu, který jste dnes dostali.
3.11.2020
Český jazyk4.11. ŽA - str. 37. Na této stránce procvičíme mřížky. Nejdříve slovo vytleskáme, řekneme si první slabiku, tu rozdělíme na hlásky/písmena/ a přiložíme do mřížky. Stejným postupem uděláme i druhou slabiku. Zkontrolujeme po sobě. V příloze zasílám i další příklady. Písanka - str.13, 14. Znovu připomínám - slabiky píšeme jedním tahem. Děti si prohlédnou, co napsaly. Zhodnotí, který řádek se jim nepovedl a ten si opraví. K tomu jsou určeny volné řádky na str. 13.
Matematika4.11. M - str. 34. Sčítání na číselné ose. Cvičení 5 si děti zkusí samostatně. Nezapomeňte drakovi vybarvovat mašličky.
Prvouka4.11 Prv - str. 11/1.Rozdělit na stromy a keře. Spojit barevně správný plod. Umět stromy a keře pojmenovat.
2.11.2020
Český jazyk3.11. ŽA - str. 36. Práce podle zadání. Tvoření vět na některé obrázky. Můžete vytleskávat jednotlivá slova, počítat slabiky. Písanka - str. 11, 12. Slabiky píšeme jedním tahem. Pozor na slabiku ma - správné napojení. U psacího malého l upozorníme na to, že i když je to malé písmeno, píšeme ho přes dvě pomocné linky.
Matematika3.11. M - str. 33. Nové příklady. Naučíme se je znázorňovat, číst, počítat, psát. Často procvičujeme všechny probrané příklady, aby si je děti zapamatovaly. Vracíme se k fialové písance a docvičujeme číslice.
2.11.2020
Český jazykŽA - str. 35 - slabiky s písmenem P. Pracujte podle zadání. Procvičujte slabiky i na pracovních listech, které jsem vám včera poslala. Sloupečky písmen rozstříhejte a libovolně k sobě přikládejte. Písanka - str. 9/jen šest řádek. Vedle obrázků děti napíší písmeno, kterým daný obrázek začíná. Přidáme si ještě str. 10. Pozor písmeno psací m píšeme jedním tahem. Když se vracíme nahoru, snažíme se jet po té samé čáře.
MatematikaV M - str. 31, zopakujte si probrané učivo. Zkuste to dětem zadat jako samostatnou práci. Většinu cvičení by měly zvládnout. Ve volných chvílích procvičujte probrané číslice ve fialovém sešitě.
|<  <<  2/3    >>  >|

nahoru webmaster