ZŠ Horšovský Týn - třída III.B
Vlasta Malá

domácí úkoly
1/3    >>  >|
20.12.2021
Český jazykučebnice str. 60, 61. Zkusit si Dú - příloha
13.10.2021
MatematikaPapír na DÚ
13.9.2021
Český jazykČtení
MatematikaPapír je na DÚ
24.11.2020
Český jazykPs: nová písanka /modrá se sluníčkem/ - předepsané čtyři řádky, napsat psace. Pozor - vykřičník mírně nakloníme, tečka pouze otisk pera. Čtení- Slabikář str. 4/ čtení slov a vět. Poslední dva úkoly NE. Děti doma čtou nahlas, po slabikách. Pod slabikami jsou obloučky - kdo má špatně, doma opraví. Rodiče podepíší. Zítra známkujeme.
MatematikaM - str.47/2,3,5. Podívejte se na stranu 44/1,2. Známku podepište, chyby děti opraví.
23.11.2020
Český jazykČtení - Slabikář str. 3. Písmena doma několikrát přečíst, dole se rodiče podepíší. Opakujeme i čtení na minulém pracovním listě. Písanka 2 - str. 1 - zakroužkovaný úkol. Poslední tři řádky necháme prázdné. Zítra nás čeká diktát.
MatematikaHravý početník - str. 3 - dokončit. Pro nemocné děti: M - do str. 46. Doma zkoušejte desetiminutovku ústně. Diktujte příklady - děti říkají jen výsledek.
20.11.2020
Český jazykPL - Slavnost Slabikáře. Znova přečtěte dětem pohádku. Po každém splněném úkolu si děti zakroužkují jeden klíč. Po splnění všech úloh děti v pondělí dostanou Slabikáře. Je to opět jen opakování, děti pracují samostatně. Vy jim jen úkol přečtěte. Písanka - str. 32. Projděte celou písanku, dokončete, co chybí. Prázdné řádky nechte volné. Čtení - procvičujeme v ŽA.
MatematikaPracovní sešit mají jen ti, kterým chybí nějaká cvičení. Mělo by být splněno všechno do str. 43. Děti, které M doma nemají, mají vše v pořádku.
PrvoukaVčera byl domácí úkol z Prv. Děti měly dokončit to, co zapomněly. Připomínala jsem to dětem, psala do úkolů. Splnil jen málokdo. Škoda.
19.11.2020
Český jazykPL - pracovní list. Jednu stranu jsme dělali ve škole. Většina dětí má jedničku - zvládají přečíst slovo a správně přiřadit k obrázku. Na druhé straně k obrázku napíšeme správné slovo, kdo nezvládá, napíše první slabiku. Obrázky můžeme vybarvit. Zítra známkujeme čtení první strany. Děti by měly mít pod slovem obloučky. Doma čtou děti slova několikrát. Nahlas, snažíme se vázat slabiky k sobě.
MatematikaM - str. 44/3. Ke každé dominové kartě napíšeme dva příklady na sčítání. Hravý početník - str. 4/první sloupeček. Je hotový, děti pracovaly samostatně. Kdo má jedničku, stačí podepsat. Kdo má chyby, vedle napíše správný výsledek, rodiče podepíší. Podívejte se na chyby a v domácí přípravě zkuste procvičit. Stačí tedy oprava a podpis, žádné další cvičení nedělejte.
PrvoukaPrv - Některé děti během nuceného volna zapomněly na prvouku. Abychom to sjednotili, dokončete do str. 12. Většina je bez práce, má to hotové.
18.11.2020
Český jazykPs - dopíšeme str. 29.
16.11.2020
Český jazyk17.11. Čtení budeme procvičovat na pracovních listech. V příloze najdete dva. Jsou tam lehoučké úkoly. Kdyby se náhodou někomu zdálo úkolů příliš, udělá jen jeden pracovní list. Stále procvičujeme čtení slabik, slov. Skládáme slova a naopak slova rozkládáme na hlásky. Písanka - str. 28 - nacvičíme velké psací U. Zkoušíme na tabulce, pozor na správný sklon.
Matematika17.11. M- str.43 - dokončíme. Doma zkusíme desetiminutovku do čtverečkovaného sešitu. Diktujeme příklady a děti zapisují do sešitu jen výsledek.
Prvouka17.11. Prvouka - str. 15. Tady přeskočíme nějaké stránky. To ale vůbec nevadí. Teď - na konci distanční výuky - se téma o naší rodině přímo nabízí. Popovídejte si s dětmi o členech rodiny. Jak všichni tuto těžkou dobu zvládají. Jak si navzájem pomáháte. Kdo se s dětmi učí, kdo s nimi píše domácí úkoly. Určitě to jste právě vy - rodiče. Většina z vás fungovala na sto procent. Pomoc při online hodinách, při domácích úkolech,... Posílali jste vypracované úkoly dětí. Měli jste práce nad hlavu. Za to vám patří velký dík. Viděli jste děti při práci, jak jsou šikovné a co všechno už zvládají. Děkuji.
15.11.2020
Český jazyk16.11. ŽA - tady můžeme procvičovat čtení a skládání slabik, slov. V příloze najdete pracovní list k vypracování. Jsou to lehké úkoly - děti zvládnou samostatně. Rodiče jen přečtou zadání. Písanka - str. 27. Píšeme slova - nejdříve přečteme, rozložíme na hlásky a pak teprve píšeme. Hned po sobě přečteme, zkontrolujeme, opravíme chyby. Ústně trénujeme rozklad slov na hlásky. Začínáme kratšími slovy: p-e-s, l-e-s, l-í-p-a, ...
Matematika16.11. M - str.42. Hravý početník str. 3 - dva řádky. Procvičujeme psaní příkladů, rozklad čísel, porovnávání. Na rozklad děti mohou použít počítadlo.
1/3    >>  >|

nahoru webmaster