ZŠ Horšovský Týn - třída II.B
Vlasta Malá

zprávy pro rodiče
|<  <<  3/25    >>  >|
16.11.2021
Zprávy
Dobrý den, úkoly pro nemocné děti: M - dokončit str.35, 80, 81/3,4. Písanka str. 6, 7. Hezký den, tř. uč.
15.11.2021
Zprávy
Dobrý den, úkoly pro nemocné děti: M - Ps:16/1,2,3,4. Čj - učebnice 42, zkusit si ústně cvičení. Stále procvičovat řazení podle abecedy. Prvouka str. 25 - dokončit. Hezký den, tř. uč.
12.11.2021
Úkoly
Dobrý den, úkoly pro nemocné děti: M - Ps: 31. Čj - projít si cvičení v učebnici 40 - 41. Dnes mají děti pouze 1 domácí úkol - jsou to ti, kteří mají úkoly za celý týden v pořádku. Ostatní musí dokončit Hravé početníky a opravit včerejší domácí úkol z M. Ve škole procvičujeme slovní úlohy. Děti by měly vědět, že při řešení slovních úloh musí postupovat: přečíst, zápis, znázornění, příklad, odpověď. Ve škole to stále opakujeme - kdo dává pozor, nemá s tím žádný problém. A ještě jedna věc: Respirátory!!! Dbejte na to, aby děti nosily respirátory čisté a pravidelně je měnily. Některé nejsou vyměněné snad několik týdnů a také podle toho vypadají. V tašce by měly být náhradní. Naučte děti si pravidelně každé odpoledne připravovat věci do školy na příští den. Chybí domácí úkoly, hledáme učebnice, nejsou pera, ... Děti zbytečně nosí prvouky i v den, kdy prvouka není. Veďte je k samostatnosti. Hezký víkend, tř. uč.
11.11.2021
Úkoly
Dobrý den, úkoly pro nemocné děti: M - Ps: 3O, Prv 7/10, 11, 12.25/1,2. Doma opakovat a procvičovat listnaté a jehličnaté stromy, druhy dužnatých plodů. Budeme zkoušet a známkovat. Doma podepište křížovku s tajenkou v modrém sešitě, komu se úkol nepovedl - doma docvičí. Hezký den, tř. uč.
10.11.2021
Zprávy
Dobrý den, úkoly pro nemocné děti: M - Ps: celá str. 29. Hravá čítanka str. 19 / kromě posledního úkolu /. Připomínám povinnost rodičů omluvit nepřítomnost do dvou dnů. Pro všechny: procvičujte s dětmi právě probírané učivo. Dětem dělá potíže řadit slova podle abecedy. Věnujte více pozornosti zadání domácích úkolů - Bakaláři /domácí úkoly/. Hezký den, tř. uč.
9.11.2021
Zprávy
Dobrý den, úkoly pro nemocné děti: M - Ps 29/1,2. Čj - učebnice - zkusit si cvičení na str. 36, 37. Upozornění: ty děti, které se v pondělí netestovaly, a přijdou do školy - nejdou do třídy, ale přijdou ke sborovně. Tam budou otestovány a teprve potom se mohou účastnit výuky. Vše by se mělo stihnout do začátku vyučování, proto prosím o dochvilnost. Hezký den, tř. uč.
8.11.2021
Zprávy
Dobrý den, úkoly pro nemocné děti: M - Ps: 28/1,2,3,4. Hravá čeština 23, 25/4. Prvouka 7/11, 6/6. Hezký den, tř. uč.
5.11.2021
Zprávy
Dobrý den, úkoly pro nemocné děti: M - Ps: 27, 79. Hravá čeština 22, 23,procvičovat abecedu a řazení slov podle abecedy. Psaní str. 5 - 8 řádků. Hezký víkend, tř. uč.
4.11.2021
Zprávy
Dobrý den, dnešní práce: M - Ps:14/1,2. Hravá čeština 23/1. Prvouka dokončit str. 17, 18/1,2. Hezký den, tř. uč.
3.11.2021
Zprávy
Dobrý den, dnešní práce ve škole: M - Ps: 26/1, cvičit rozklad čísel. Čj - Hravá čeština 22/9. Písanka str. 5 písmeno f. Pro všechny: věnujte více pozornosti domácím úkolům. Některé děti je nepíší vůbec, někteří si píší co chtějí. Domácí úkoly jsou zaškrtnuté v sešitech, zadané v Bakalářích. Prosím kontrolujte. Hezký den, tř. uč.
|<  <<  3/25    >>  >|

nahoru webmaster