ZŠ Horšovský Týn - třída III.B
Vlasta Malá

zprávy pro rodiče
|<  <<  27/29    >>  >|
9.10.2020
Domácí úkoly
Dobrý den, DÚ: M - str.20/4,5. Doma máte samostatnou práci dětí k učivu je větší, menší. Vznikají zbytečné chyby. Děti jsou nepozorné, neposlouchají, co se říká.Veďte je k tomu, aby si svou práci znovu překontrolovaly. Kdo má víc chyb, doma učivo zopakujte a procvičte. Písanky dnes nehledejte, nechala jsem si je ve škole. Úkol je na papíru - pozor!!! vypracujeme pouze zatrhnuté řádky. Přes víkend děti doma čtou - každý den. Dnes jsme známkovali přikládání písmen do mřížek. Zvládá to jen malá část dětí.Doma procvičujte a vracejte se i k mřížkám na předchozích stránkách v ŽA. Nové písmeno - rozstříhat a podepsat.Pro nemocné děti - písanka do str.29, M do str.20, ŽA do str.26. Určitě jste již zaslechli informace , které se týkají škol v nouzovém stavu. Od pondělí se ruší kroužky - hra na flétnu. Nový termín podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020. Informuji vás s předstihem, abyste se na danou situaci mohli připravit.Hezký víkend, tř.uč.
8.10.2020
Domácí úkoly
Dobrý den, DÚ: M: Papír - jen cvičení 2. Procvičovat psaní 1. Dodržovat sklon, psát slabě, ořezanou tužkou. Pozor na správné držení tužky. Moje první psaní - str.29 - jen 3 řádky. Čtení písmen - každý den. Většina dětí zvládá bezvadně, ostatní doma jistě docvičí.Děti by měly písmeno přečíst hned, bez rozmýšlení a pěkně nahlas. Hezký den, tř. uč.
7.10.2020
Domácí úkoly
Dobrý den, DÚ: Moje první psaní: str.27, M: dokončit str. 19. Komu nepůjde psaní 1, doma procvičí trochu víc. Nové písmeno - vystřihnout a podepsat. Pro nemocné děti: ŽA do str.26 - vypracovat úkoly, Moje první psaní - do str.27, M - do str.19. Věnujte více pozornosti domácím úkolům. Dnes bylo několik úloh nedokončených. Někdo ještě nemá podepsanou ŽK od začátku roku. Učte se doma s dětmi.Některé děti ještě neznají číslice do 5, procvičujte. Psaní - špatné tvary, neořezaná tužka. Děti neposlouchají pokyny. Zkuste si doma s dětmi promluvit. Máme tu několik dětí, kterým chybí ouška. Nevnímají, co se jim říká. Hrozí nebezpečí úrazu.Hezký den, tř. uč.
6.10.2020
Domácí úkoly
Dobrý den, DÚ: M - str.17, celé dokončit. Doma procvičit je větší, menší, rovná se. Dnes domácí úkol ze psaní není. Barevné úlohy z češtiny: nový sešit, doma obalte. Str.2/ celá stránka. První část jsme začali ve škole, doma domalujte všechna A, a.Druhá část úkolu - vybarvit jen ty obrázky, které začínají na hlásku A. ŽA: číst str.23, 24. Nové písmeno U, u - doma rozstříhat, podepsat a dát do desek. Hezký den, tř. uč.
5.10.2020
Domácí úkoly
Dobrý den, dnes bych začala upozorněním pro rodiče. Prosím, čtěte pozorně zadání domácích úkolů. Úkoly jsou označené datumem, jiná cvičení nedělejte. Ve škole pak nastávají komplikace. Dnes mělo několik dětí hotovou stránku 25 v psaní. A tu dnes budeme mít za domácí úkol.Dnes bude domácí úkol jen ze psaní - dokončit str. 25, někteří to mají na papíru. Z M dnes domácí úkol nehledejte, zapomněla jsem rozdat sešity. Omlouvám se. Děti budou mít aspoň více času věnovat se čtení a doplňovat do mřížek.Čtení - ŽA - str.22, 23. Některé děti dnes neměly na Vv vodovky, kelímek, voskovky. Prosím, doplňte. Hezký den, tř. uč.
2.10.2020
Domácí úkoly
Dobrý den, DÚ: Moje první psaní str.24 dokončit. M - papír - dominové karety, je větší, menší. Postup: namaluji správný počet teček, spojím do dvojic, porovnám. ŽA: str. 22, 23. Čtení, mřížky. Rodiče stránku podepíší. Nové písmeno O - rozstříhat a podepsat, v deskách na číslice podepište nové kartičky. Od pondělí už klasifikujeme všechny, nejen ty děti, které umí na 1. Znalost písmen a číslic je důležitá, kdo neumí, doma stále procvičuje. Přes víkend si děti udělají pořádek v penále - ořežou pastelky a tužky, pastelky doplní. Některé děti nemají základní barvy.Kromě několika dětí, které vyrušují, ostatním velká pochvala. Písmena, číslice umí, hlásí se, pomáhají ostatním, dokážou si po sobě uklidit, umí se správně k sobě chovat. Pro nemocné děti: ŽA do str. 23, M do str.16, Moje první psaní do str.24. Hezký víkend, tř. uč.
1.10.2020
Domácí úkoly
Dobrý den,DÚ: Psaní - papír - šikmé čáry. Píšeme shora dolů jedním tahem. M: str.17/1. ŽA: nové písmeno A. Doma vystřihněte a podepište. A samozřejmě čtení. Ve čtvrtek máme první hodinu Tv. Některé děti chodí na poslední chvíli a nestačí se převléknout. Někdo nemá ani věci na převlečení. Prosím, dohlédněte na to. Na hodinu Tv musí mít děvčata vlasy svázané do culíku nebo copu. Od pondělí začneme dávat za práci dvojku. Děti budou klasifikovány všechny. Dostanou jedničku nebo dvojku, kdo nebude umět, najde v ŽK smajlíka. Pro vás, pro rodiče, by to mělo být znamení, že dítě potřebuje více procvičovat. Hezký den, tř. uč.
30.9.2020
Domácí úkoly
Dobrý den, DÚ: M: papír - vybarvit obrázek podle čísel. Moje první psaní: str. 23. Zítra budeme potřebovat tužku, proto zkontrolujte, jestli jsou tužky ořezané. Kontrolovat by se měly i pastelky, nejlépe každý den. Doma opakujeme čtení písmen, zítra nás čeká další písmeno.Zkuste doma i diktát písmen - děti dávají do řádku písmena. V ŽA str. 20 - dokončit, opravit. Hezký den, tř. uč.
29.9.2020
Domácí úkoly a zprávy ze třídy
Dobrý den, DÚ: Psaní papír - listy, obě strany - na druhou stranu děti zkouší namalovat list správně. Je to docela těžké, proto doma procvičujeme trochu víc. Nemocné děti cvičí na papír. M: str. 15/6. Nemocné děti celou str. 15. ŽA: 17, 18, 19 - číst, procvičovat počet slabik ve slově, určovat krátkou a dlouhou slabiku, první a poslední hlásku ve slově. Chválím všechny děti, které čtou všechna probraná písmena rychle a správně.Ostatní musí víc procvičovat. Navykněte si s dětmi číst pravidelně každý den.Rodiče, nezapomínejte podepisovat domácí úkoly a zapisovat omluvenky do ŽK po návratu dětí do školy. Třídní fond: zaplatila jsem papíry a čtvrtky - 70 Kč. Ve fondu zbývá 130 Kč./ nalepeno v notýsku /. Hezký den, tř.uč.
25.9.2020
Domácí úkoly
Dobrý den, DÚ: M Barevné příklady str. 4/spodní cvičení. Moje první psaní str.22. ŽA str.17 - mřížky a čtení písmen. Rodiče se dole podepíší. Pro nemocné děti: ŽA do str. 17,Moje první psaní do str.22. Doma procvičovat čtení čísel a písmen. Omluvení nepřítomnosti zapište do ŽK - omluvného listu. Většinu dětí musím pochválit. Zvládají vše na jedničku. Některým se pletou číslice i písmena. Ty by měly procvičovat trochu víc.Hezký a příjemný prodloužený víkend, tř. uč.
|<  <<  27/29    >>  >|

nahoru webmaster